Informatie over GearShare.nl

Privacybeleid

GearShare.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.gearshare.nl/
info@gearshare.nl
Groenhoek 34
3972 CJ Driebergen
(geen bezoekadres)

GearShare.nl maakt gebruik van de diensten van Sharetribe Ltd. Wij hebben met hen een gebruikersovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verzameld om communicatie en gebruik van de dienst mogelijk te maken. Gegevens kunnen worden gebruikt voor communicatie tussen dienstverleners en gebruikers en ook voor directe communicatie tussen gebruikers onderling. Sommige persoonlijke gegevens zijn zichtbaar op de profielpagina van de gebruiker, maar deze gegevens zijn vrijwillig (behalve naam).

De verwerking van persoonsgegevens wordt niet uitbesteed, maar de registergegevens worden opgeslagen op een server die wordt gehuurd van een extern bedrijf.

 

De volgende informatie kan in het register worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, straatadres
  • Accountgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord (gecodeerd opgeslagen)
  • De beschrijvingstekst die de gebruiker over zichzelf kan schrijven
  • De aanbiedingen en verzoeken die de gebruiker op de dienst heeft geplaatst
  • De gegeven en ontvangen feedback en badges
  • Statistische gegevens over het gebruik van de dienst, bijv. het aantal keren dat de gebruiker heeft ingelogd

 

Persoonsgegevens worden door de gebruiker verstrekt bij inschrijving op de dienst of bij later gebruik van de dienst.

De informatie kan worden doorgegeven voor onderzoeksdoeleinden zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden die de gebruiker aanvaardt voordat hij de dienst begint te gebruiken. De onderzoekers mogen geen resultaten van onderzoek publiceren waardoor identificerende informatie onthuld zou worden of waardoor een specifieke gebruiker opgespoord zou kunnen worden.

Informatie kan worden opgeslagen op een server die zich binnen of buiten de EU en de Europese Economische Ruimte kan bevinden

De informatie wordt opgeslagen op computers. De toegang tot de informatie wordt beperkt met wachtwoorden en de fysieke toegang tot de computers wordt beperkt door het server hostingbedrijf.

GearShare.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gearshare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Sharetribe Ltd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden bewaard totdat jij zelf je account verwijderd via je dashboard. Uiteraard hanteren wij wel een administratie die voldoet aan de wettelijke bewaarverplichting.

GearShare.nl noch Sharetribe Ltd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GearShare.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GearShare.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GearShare.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven, wanneer je klikt op één van de links (Instagram, Facebook) zullen zij hun eigen cookies plaatsen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gearshare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. GearShare.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

GearShare.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GearShare.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gearshare.nl