Informatie over GearShare.nl

Gebruiksvoorwaarden

GearShare.nl gebruiksvoorwaarden

GearShare.nl is een webdienst gebouwd op het Sharetribe platform. De onderstaande algemene voorwaarden van Sharetribe zijn ook van toepassing op het gebruik van GearShare.nl

Sharetribe is een social media dienst die haar gebruikers in staat stelt om gunsten en items te wisselen en met elkaar te communiceren. De Sharetribe-service mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Geldige gebruiksvoorwaarden vindt u op de website van Sharetribe.

Rechten op de inhoud

De gebruikers behouden zelf het recht op alle tekst, afbeeldingen en andere inhoud die ze in de service creëren. De gebruikers staan anderen toe de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de aard van de dienst en staan de dienstverlener bovendien toe informatie en gegevens op te slaan en wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor de dienst of het onderzoek, maar andere rechten worden niet overgedragen van de gebruikers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verantwoordelijkheid van de inhoud ligt bij de gebruiker. De dienstverlener heeft het recht om elk materiaal te verwijderen wanneer hij dat nodig acht.

Disclaimer

Er worden geen garanties gegeven voor het functioneren van de Sharetribe dienst. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelingen in de dienst en zij moeten de betrouwbaarheid van andere gebruikers inschatten alvorens met hen om te gaan. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de gebruiker wordt berokkend. De gebruiker mag geen informatie of gegevens in de dienst opslaan en verwachten dat deze daar blijven.

Verwijdering van een gebruiker

De dienstverlener heeft het recht om gebruikers van Sharetribe te verwijderen en hun gebruiksrecht van de dienst zonder specifieke reden en zonder schadevergoeding te beëindigen.

Toepasselijk rechtsgebied

Het rechtsgebied dat van toepassing is op deze service en deze gebruiksvoorwaarden is dat van Finland, tenzij iets anders wordt vereist door bindend recht.